EV3-G MyBlock за завъртане на цветното колело на случаен цвят

Курсове и занятия включващи този Програма

Този Програма е използван в следните курсове и занятия.

Image for Ниво Е - "Съдействие" - Роботика с LEGO
Course icon fllcasts
  • 39
  • 6:39
  • 128
Image for FLLCasts 5 day summer camp
Course icon fllcasts
  • 18
  • 3:47
  • 12
Image for Роботика с LEGO - Ниво 2.0 - Роботи в производството
Course icon fllcasts
  • 42
  • 15:01
  • 127