EV3-G MyBlock за завъртане на цветното колело на случаен цвят