EV3-G MyBlock за завъртане на цветното колело на случаен цвят

Курсове и занятия включващи този Програма

Този Програма е използван в следните курсове и занятия.

Image for Ниво Е - "Съдействие" - Роботика с LEGO
Course icon fllcasts
  • 47
  • 0:00
  • 121
Image for Занятие 4 - Развален телефон
Lesson icon fllcasts
  • 11
  • 1
  • 18
  • 3d_rotation 1