EV3-G MyBlock за завъртане на цветното колело на случаен цвят

Курсове и занятия включващи този Програма

Този Програма е използван в следните курсове и занятия.

Image for FLLCasts 5 day summer camp
  • 18
  • 3:47
  • 12
Image for Ниво Е - "Съдействие" - Роботика с LEGO
  • 41
  • 6:39
  • 137
Image for Роботика с LEGO - Ниво 2.0 - Роботи в производството
  • 44
  • 15:01
  • 129