EV3-G MyBlock за управление на Бумър

Даденото блокче има следните параметри от ляво на дясно:

  • Градуси - на колко градуса искате да завъртите предните гуми на колата;
  • Мощност - с каква мощност искате да движите количката;
  • Дали е неограничено - ако стойноста е тикче, тогава количката ще се движи неограничено, ако е хиксче, то ще се движи, дадения брой ротации;
  • Ротации - колко ротации да направи количката.

How to open?

Programs with extension *.ev3 could be opened EV3 Lab Software sometimes referred to as EV3-G. It could be found throught the EV3 Lab Software section on the LEGO Website.

Download
  • #1ygadm
  • 09 Mar 2018