MyBlock за управление на средния мотор по позиция

Използвайки настройката Включен за градуси (ротации) на Блокчето за управление на среден мотор, ние задаваме на мотор колко градуса да "измине". Понякога, обаче, ни е необходимо да му задаваме на каква позиция в градуси искаме да отиде мотора. Това може да го постигнем с даденото блокче. То взима за 0 градуса позицията в която се е намирал мотора при стартиране на програмта. След това като му зададете дадена стойност, то отива на тази позиция, без значение от текущата му. Така например, ако в момента мотора се намира на -20 градуса и изпълним блокчето със зададени 30 градуса, мотора ще "измине" 50 градуса. Но, ако мотора се намира на 10 градуса и изпълним същата програма, тогава мотора ще измине само 20 градуса.

How to open?

Download
  • #qif6wz
  • 01 Dec 2015