Положителна посока на голям двигател Pro Preview

Когато мотора получи команда от брика, да се движи напред, как решава коя посока е напред?

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

  • #1389
  • 09 Jul 2019

content picture

Моторите винаги считат, че въртенето напред започва от ухото над мотора и се движи по външната им страна. Моторите могат да са прикачени към робота с главата на долу сочейки назад, но те винаги ще въртят гумите в тази посока, когато получат команда за движение напред. 

За да задвижим коректно роботи със необичайно закрепени мотори трябва да съобразим посоката, в която програмираме да се движат моторите спрямо посоката, която те считат за напред.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 1.5 - Шпионски игри
  • 56
  • 12:47
  • 135
Image for Занятие 1 - Обезвреждане на бомби
  • 10
  • 5
  • 11
  • 3d_rotation 1