Спирачки в LEGO моторите с Python за EV3 Pro Preview

LEGO моторите имат вградени спирачки и те могат да ги използват за да спрат движението на мотор, да се съпротивляват на завъртането на мотора или активно да възстановят позицията, на която е бил моторът, когато спирачките са били активирани.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

  • #1533
  • 15 Feb 2020

Спиране на моторите без спирачки

Motor(Port.D).stop()

Тази команда прекратява въртенето на мотора, без активно да се съпротивлява на завъртането им. Шофьорите понякога изключват колите си, когато се спускат по баир, за да кара колата без да харчи гориво. Това е и каквото се случва с робота, когато използвате такава спирачка.

Спиране на моторите със спирачки

Motor(Port.D).brake()

Тази команда спира моторите и активно се съпротивлява срещу завъртането им от външни сили. Подобно на спирачките върху колелото. Те се опитват да спрат кумите от това да се въртят, но все още могат да се въртят ако се приложи достатъчно сила.

Спиране на моторите и запазване на позицията им

Motor(Port.D).hold()

Тази команда активира най-силната спирачка на моторите. С нея моторите биват спрени и започва активно задвижване на мотора в противоположната посока на всеки опит те да бъдат завъртяни. Така мотора пази ъгълът, на който е бил спрян.

Внимавайте: Спирачките се изключват когато спре програмата.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 1
  • 74
  • 28:18
  • 113
Image for Занятие 2 - Роботизирана ръка
  • 10
  • 5
  • 9
  • 3d_rotation 1