За преподавателя: Ден за поставяне на рангове за нивото Pro Preview

Важно е да даваме обратна връзка за учениците си. Стараем се да го правим редовно по време на курса. По-долу следва описание какви рангове пишем училището по роботика и кои аспекти от поведението на учениците ги определят.

Днес трябва да поставите рангове на учениците си според инструкциите тук.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

 • #616
 • 21 Aug 2017

Ето защо е важно да наблюдавате учениците и да си представите как биха се справили със следващите две занятия. Очакването ви ще ви даде представа какъв ранг да напишете на всеки ученик.

В колона ранг се поставя стойност от 4 до 8. На ученици, които са пропуснали повече от 3 занятия, или не са идвали, не се поставя ранг.

Ранговете са следните:

 • 4 - Ученик, който нищо не разбира и няма желание да се занимава с роботика. Не искате да го виждате в близките 2-3 месеца;
 • 5 - Ученик, който не разбира, но полага усилия. Ясно е, че ще има проблеми в следващото ниво, но по-добре да се позанимаваме повече с него, отколкото да го изгоним;
 • 6 - Ученик, който не може да се справи с всички поставени задачи;
 • 7 - Ученик, който може да се справи с поставените задачи;
 • 8 - Ученик, който се справя със задачите, има нужда и от допълнителни задачи и изненадва преподавателя със схватливостта, амбицията и отдадеността си.

Освен знанията, рангът отразява и дисциплината и отдадеността на ученика, така че можете да променяте с една единица нагоре или надолу.

Ако се двоумите, в първите нива давайте на учениците по-високия ранг, а в напредналите нива можете да дадете по-ниския и да дадете желано поведение, с което ученика да получи по-висок ранг в следващото ниво.

Практически опит: започнете с учениците, за които смятате, че трябва да имат най-висок ранг в групата и го нанесете. След това можете да нанесете следващите по-ниски рангове и така докато не останат ученици без рангове.

Ранговете, като всяка оценка са субективни, но трябва да имате обосновка защо сте поставили ранга на определен ученик. Тази обосновка по-късно ще напишете като отзив за ученика към родителите.


Качествата, за които следим и оценяваме в ранга са:

Личните качества включват дисциплина в клас и отношение към задачите.

Развитието отразява колко е напреднал даден ученик през нивата. Ако ученикът се справя чудесно, но не полага повече усилия в сравнение с предишното ниво, то неговото развитие е нулево. Ако ученикът е добър, но през миналото ниво се е справял лошо или посредствено, неговото развитие е 1 или 2. Погледнато математически, развитието е първата производна на напредъка на даден ученик за определен период от време.

Знанието е просто колко задачи един ученик може да реши в клас. Това е лесно проследимо с помощта на платформата за обучение, секция Grades.

 

Една от целите на ранговете е да може да се обменя универсална информация за учениците между учителите. Другата е да се провокира кратка дискусия между учителя и ученика относно поведението му и бъдещото му развитие на края на всяко ниво. Третата цел е ранговете да служат като филтър – ученици с ранг, по-нисък от 7, не могат да участват в отбори за състезанията от FLL.

Учителят трябва да използва ранговете като средство за мотивация. По-ниският ранг ще мотивира някои ученици да се справят по-добре в следващото ниво. По-високият ранг ще мотивира други ученици да защитят доверието на учителя в техния потенциал. Учителят трябва много добре да прецени как рангът и думите, които той ще използва, за да обясни защо е поставил точно такъв ранг, ще се отразят на учениците. Едно просто правило, което учителят трябва да следва, е да поставя по-високия ранг, когато се колебае между два ранга. Това ще направи всички по-щастливи!

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Ниво A - Въведение - Роботика с LEGO
 • 142
 • 133:42
 • 187
Image for Занятие 5 - Разчистване на площадка за кацане
 • 11
 • 3
 • 5
 • 3d_rotation 0
Image for Ниво Б - "Пътешествие в Космоса" - Роботика с LEGO
 • 63
 • 3:02
 • 117
Image for Занятие 5 - Преминаване през лабиринт
 • 10
 • 3
 • 2
 • 3d_rotation 1
Image for Ниво В - "Шпионски Игри" - Роботика с LEGO
 • 30
 • 7:30
 • 108
Image for Занятие 5 - Подслушващ робот
 • 4
 • 5
 • 3
 • 3d_rotation 1
Image for Ниво Г - "Военни Технологии" - Роботика с LEGO
 • 37
 • 6:37
 • 111
Image for Занятие 5 - Изстрелване на Топки
 • 5
 • 3
 • 10
 • 3d_rotation 1
Image for Ниво Е - "Съдействие" - Роботика с LEGO
 • 41
 • 6:39
 • 137
Image for Занятие 5 - Щафетно бягане
 • 8
 • 6
 • 12
 • 3d_rotation 1
Image for Ниво Г - "Военни Технологии" - Роботика с LEGO
 • 37
 • 6:37
 • 111
Image for Занятие 5 - Изстрелване на Топки
 • 5
 • 3
 • 10
 • 3d_rotation 1
Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.0 - Сигурност и охранителни системи
 • 50
 • 1:03
 • 213
Image for Занятие 5 - Радар за бегълци
 • 4
 • 6
 • 10
 • 3d_rotation 0
Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.5 - Умни измерващи устройства
 • 58
 • 0:00
 • 185
Image for Занятие 5 - Умна касичка. Броене на пари
 • 7
 • 5
 • 2
 • 3d_rotation 1
Image for Роботика с LEGO - Ниво 1.0 - Приключение в Космоса
 • 126
 • 123:52
 • 150
Image for Занятие 5 - Ултразвуков сензор
 • 9
 • 5
 • 4
 • 3d_rotation 1
Image for Роботика с LEGO - Ниво 1.0 - Приключение в Космоса
 • 126
 • 123:52
 • 150
Image for Занятие 5 - Ултразвуков сензор
 • 9
 • 5
 • 4
 • 3d_rotation 1
Image for Ниво Б - "Пътешествие в Космоса" - Роботика с LEGO
 • 63
 • 3:02
 • 117
Image for Занятие 5 - Преминаване през лабиринт
 • 10
 • 3
 • 2
 • 3d_rotation 1
Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.6 - Роботи Животни
 • 7
 • 0:00
 • 67
Image for Занятие 5 - Светулка
 • 1
 • 2
 • 1
 • 3d_rotation 1
Image for Ниво EV-ь
 • 14
 • 2:49
 • 102
Image for Занятие 5 Свободно строене; Завои
 • 2
 • 2
 • 1
 • 3d_rotation 0
Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.5 - Умни измерващи устройства
 • 58
 • 0:00
 • 185
Image for Занятие 5 - Умна касичка. Броене на пари
 • 7
 • 5
 • 2
 • 3d_rotation 1
Image for Ниво З - "Корабоплаване" - Роботика с LEGO
 • 24
 • 2:49
 • 107
Image for Занятие 5 - Следване на посока
 • 5
 • 3
 • 8
 • 3d_rotation 0
Image for Ниво В - "Шпионски Игри" - Роботика с LEGO
 • 30
 • 7:30
 • 108
Image for Занятие 5 - Подслушващ робот
 • 4
 • 5
 • 3
 • 3d_rotation 1
Image for Роботика с LEGO - Ниво 1.5 - Шпионски игри
 • 56
 • 12:47
 • 135
Image for Занятие 5 - Танк със Зъбни колела
 • 4
 • 3
 • 2
 • 3d_rotation 2
Image for Роботика с LEGO - Ниво 1.5 - Шпионски игри
 • 56
 • 12:47
 • 135
Image for Занятие 5 - Танк със Зъбни колела
 • 4
 • 3
 • 2
 • 3d_rotation 2
Image for Ниво Д - "Транспорт" - Роботика с LEGO
 • 33
 • 1:03
 • 110
Image for Занятие 5 - Лодка за следване на линия с 3 състояния
 • 5
 • 3
 • 8
 • 3d_rotation 1
Image for Ниво Д - "Транспорт" - Роботика с LEGO
 • 33
 • 1:03
 • 110
Image for Занятие 5 - Лодка за следване на линия с 3 състояния
 • 5
 • 3
 • 8
 • 3d_rotation 1
Image for Роботика с LEGO - Ниво 4.0 - Тактилна Игра за Памет
 • 59
 • 2:58
 • 200
Image for Занятие 5 - Игра с цветове и Памет за класирането
 • 3
 • 6
 • 6
 • 3d_rotation 4
Image for Роботика с LEGO - Ниво 2.0 - Роботи в производството
 • 44
 • 15:01
 • 129
Image for Занятие 5 - Робо-Кола
 • 6
 • 4
 • 11
 • 3d_rotation 1
Image for Ниво Е - "Съдействие" - Роботика с LEGO
 • 41
 • 6:39
 • 137
Image for Занятие 5 - Щафетно бягане
 • 8
 • 6
 • 12
 • 3d_rotation 1
Image for Роботика с LEGO - Ниво 2.0 - Роботи в производството
 • 44
 • 15:01
 • 129
Image for Занятие 5 - Робо-Кола
 • 6
 • 4
 • 11
 • 3d_rotation 1
Image for Роботика с LEGO - Ниво 2.5 - Морски Пътешествия
 • 42
 • 3:52
 • 133
Image for Занятие 5 - Яхта
 • 7
 • 3
 • 10
 • 3d_rotation 0
Image for Роботика с LEGO - Ниво 2.5 - Морски Пътешествия
 • 42
 • 3:52
 • 133
Image for Занятие 5 - Яхта
 • 7
 • 3
 • 10
 • 3d_rotation 0
Image for Роботика с LEGO - Ниво 4.0 - Тактилна Игра за Памет
 • 59
 • 2:58
 • 200
Image for Занятие 5 - Игра с цветове и Памет за класирането
 • 3
 • 6
 • 6
 • 3d_rotation 4
Image for Роботика с LEGO - Ниво 4.5 Време за игра
 • 35
 • 13:40
 • 221
Image for Занятие 5 - Телевизионно шоу: "Създаване и отгатване на задачи"
 • 4
 • 11
 • 6
 • 3d_rotation 1
Image for Роботика с LEGO - Ниво 4.5 Време за игра
 • 35
 • 13:40
 • 221
Image for Занятие 5 - Телевизионно шоу: "Създаване и отгатване на задачи"
 • 4
 • 11
 • 6
 • 3d_rotation 1
Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 1
 • 74
 • 28:18
 • 114
Image for Занятие 5 - Образователна играчка: Научете се да четете часовника
 • 7
 • 10
 • 16
 • 3d_rotation 1
Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 1
 • 74
 • 28:18
 • 114
Image for Занятие 5 - Образователна играчка: Научете се да четете часовника
 • 7
 • 10
 • 16
 • 3d_rotation 1
Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 2
 • 39
 • 19:58
 • 93
Image for Занятие 5 - Железопътна количка
 • 4
 • 7
 • 3
 • 3d_rotation 1
Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 2
 • 39
 • 19:58
 • 93
Image for Занятие 5 - Железопътна количка
 • 4
 • 7
 • 3
 • 3d_rotation 1
Image for Ниво A - Въведение - Роботика с LEGO
 • 142
 • 133:42
 • 187
Image for Занятие 5 - Разчистване на площадка за кацане
 • 11
 • 3
 • 5
 • 3d_rotation 0
Image for Ниво A - Пътешествие из космоса - Роботика с LEGO SPIKE Prime
 • 64
 • 30:30
 • 76
Image for Занятие 5 - Разчистване на площадка за кацане
 • 7
 • 4
 • 12
 • 3d_rotation 2
Image for Ниво A - Пътешествие из космоса - Роботика с LEGO SPIKE Prime
 • 64
 • 30:30
 • 76
Image for Занятие 5 - Разчистване на площадка за кацане
 • 7
 • 4
 • 12
 • 3d_rotation 2
Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.7 - Умни роботи
 • 15
 • 1:03
 • 111
Image for Занятие 5 - Сумо с три сензора
 • 2
 • 3
 • 11
 • 3d_rotation 1
Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.7 - Умни роботи
 • 15
 • 1:03
 • 111
Image for Занятие 5 - Сумо с три сензора
 • 2
 • 3
 • 11
 • 3d_rotation 1
Image for Инструменти с Изкуствен Интелект
 • 1
 • 1:03
 • 71
Image for Text to Image generation
 • 2
 • 6
 • 11
 • 3d_rotation 0
Image for Инструменти с Изкуствен Интелект
 • 1
 • 1:03
 • 71
Image for Text to Image generation
 • 2
 • 6
 • 11
 • 3d_rotation 0