Как да съберем и предадем рангове за издаване на сертификати Pro Preview

На всеки 4 месеца, през януари и през май учениците се дипломират и получават сертификати. Координаторите трябва да подготвят списък, от който централата да издаде сертификати за учениците.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

  • #1520
  • 18 Jan 2020

Експорт на група в таблица

За да пишат преподавателите рангове им трябва списък с учениците. Могат да опитат да копират списъка си в група, може и да го изтеглят наведнъж (Да проверя дали само координаторите имат права за CSV export )

Над всяка група има бутон Изтегли като CSV (Export as CSV), който ви позволява да свалите електронна таблица. Excel не се разбира добре с csv формата, така че ви препоръчваме да използвате безплатните инструменти GoogleDrive или LibreOffice.

Преподавателите пишат ранговете два пъти

Рангове се пишат два пъти в срока: около 5-7 занятие и на 12-то занятие. Ранговете са две отделни оценки на ученика в два различни момента и отразяват как се е развивал по време на срока. Подробно описание какво представлява ранга е описано в този урок.

Всеки ученик получава сертификат за всяко ниво

На учениците се пишат два ранга, по един за всяко ниво което изкарват, от което следва че ще получат и два сертификата, които трябва да се разпечатат. Ще получите голям PDF файл със сертификати защитени със сериен номер от базата ни от данни, и ще трябва да ги отпечатате на бял картон 160г или по-дебел и да ги сортирате по групи. Препоръчваме да си вземете и кристални, гладки найлонови джобове за листа, в които да сложите двата сертификата за един ученик.

Формат на таблицата по колони

Нужни са ни колоните:

name, date, email, city, group name, version, course name, teacher1, rank

content picture

name - три имена на ученика както ще се покажат на сертификата
date - дата на завършване на нивото в модула, две различни дати.
email - на родител, ще получат известие на пощата си че им е издаден сертификат и ще могат да го споделят в социални мрежи.
city - в кой град е академията. За София уточняваме и квартала за по-лесно припомняне къде и кой е бил ученикът.
group name - от коя група е бил ученика
course name - помага за избора на точния шаблон на сертификата, може да има няколко групи които са карали еднакви курсове.
version - от това поле подбираме правилния шаблон на сертификата. Вижте следващата точка в тази статия.
teacher1 - двете имена на преподавателя. Може да има колона teacher2 ако двама души са преподавали по равно или едновременно на учениците.
rank - число от 4 до 8

Попълване на колоната version

Версиите са кодовете, които задават текстовото съдържание на сертификата. Кодовете са с латински букви, внимавайте за буквичката А.
Моля попълнете ги, така че да отговарят на нивото което е завършил ученика по следния списък:

Списък с кодове за сертификати от Q01 до Q06 за предучилищна роботика можете да намерите в материала тук.

Ниво ь     AZZ

Ниво А / А1    A10
Ниво Б / А2    A20
Ниво В / В1    B10
Ниво Г / В2    B20
Ниво Д / С1    C10
Ниво Е / С2    C20
Ниво Ж / D1    D10
Ниво З / D2    D20


Ниво 1.0    L10
Ниво 1.5    L15
Ниво 2.0    L20
Ниво 2.5    L25
Ниво 3.0    L30
Ниво 3.5    L35
Ниво 4.0    L40
Ниво 4.5    L45


Python за EV3
Ниво 1    PY1
Ниво 2    PY2
Ниво 3    PY3
Ниво 4    PY4

Множество таблици

Последната организационна препоръка по подготовката за издаване на сертификатите е: Разделете главната си таблица на няколко таблици.

Причината за това е че системата ни сортира сертификатите по случайно генерираните им серийни номера, което означава че ще имате разбъркан PDF за печат накрая. Работим да отстраним този проблем, и до тогава ще трябва да го заобикаляме. Разделете сертификатите си на до 4 файла. Два файла, по един за събота и един за неделя са добро начало.