Ниво Б - "Пътешествие в Космоса" - Роботика с LEGO

Занятия

Занятие 1 - Цикъл и Среден двигател

Занятие 3 - Свободно строене

Занятие 4 - Ултразвуков сензор

Занятие 5 - Преминаване през лабиринт

Занятие 6 - Паралелни действия

Занятие 7 - Игра на гоненица

Трябва да започнете курса за да получите пълен достъп до него.

Ако започнете курса, ще имате достъп до пълните видеоклипове, задачи, оценки и обратна връзка.