Зъбни колела. Въведение. (част 1)

Зъбните колела могат да бъдат силен инструмент в ръцета на този, който знае как да ги използва. В този материал ще се запознаем с основни определения и понятия , свързани със зъбните колела.

 • #54
 • 26 Sep 2014
 • 5:17

Всеки механизъм има своите уникални нужди, в зависимост от целта, с която сме го построили. В някои случай се нуждаем от повече скорост, докато в други - от повече сила. Понякога ни трябва въртеливо движение, а друг път - постъпателно. За да постигнем всичко това, можем да използваме системи от зъбни колела. Днес ще разгледаме и обясним някои основни понятия, свързани със зъбните колела.

Скорост

Първо, нека разгледаме понятието "скорост" и обясним разликата между линейна скорост и скорост на въртене:

 • линейна скорост наричаме разстоянието, което изминаваме за дадено време, като я измерваме в км/ч, м/с и т.н. С нея показваме какво разстояние ще изминем за дадено време. Например, ако кола се движи с 50 км/ч, то тя ще измине 100 км за два часа;
 • скорост на въртене наричаме броя ротации, които правим за дадено време. Обикновено я измерваме в обороти в минута (RPM на английски). Например, големият мотор прави 150RPM, когато е на 100%. Ако го оставим да работи 2 минути, той ще направи 300 ротации или, по-просто казано, ще се завърти 300 пъти.

Сила (въртящ момент)

След като се запознахме с това какво е скорост, е време да се запознаем и със следващото понятие, а именно сила. Често, когато говорим за въртеливо движение, тоест когато нещо се върти, ще споменаваме понятието въртящ момент. Това всъщност е силата, с която моторът, или обектът, се върти. Иначе казано, това е силата, която трябва да приложите, за да го спрете да се върти. Колкото по-голям е въртящият момент на един мотор, толкова повече сила ще ви трябва, за да го накарате да спре да се върти.

Например, ако искаме роботът да може да се качва по повърхности с голям наклон или да тегли голям товар, ще ни трябва повече сила.  Ако пък искаме роботът да се състезава, ще ни трябва повече скорост.

Механична енергия

Последният термин, с който ще се запознаем, е механичната енергия. За нашите цели можем да считаме следното:

Механична енергия = скорост на въртене X въртящ момент

Когато задаваме мощността на моторите от блокчето за движение, ние всъщност регулираме механичната енергия. Това означава, че когато увеличаваме тази стойност, ние не само увеличаваме скоростта, с която се въртят моторите, но увеличаваме и силата, с която те се въртят.

Зъбна предавка

След като се запознахме с основните физични понятия около зъбните колела, е време да видим как стоят нещата на практика. Зъбна предавка ще наричаме групата зъбни колела, които се зацепват, и съответно се задвижват едно от друго. Зъбното колело, което се върти от мотора, ще наричаме входно, а това, което задвижва колелата, веригите или механизма - изходно.

Всяко зъбно колело е съставено от множество зъби по края си. Оттам идва и името му. Когато поставим две зъбни колела едно до друго, тези зъбци се зацепват. В резултат, когато въртим едното зъбно колело, и другото се върти. По-интересното е, че всеки път, когато зъб от първото колело премине през допирната точна, от там преминава и зъб от второто зъбно колело.

За да видите всичко това на практика, конструирайте зъбната предавка от материала към това видео.

English

Each mechanism you build has its unique needs based on its aim. In some cases you need more speed, in others you need more torque or power. In some cases you need a linear motion and in others it should be rotational. To achieve this you need to build gear systems to modify the motion from the motors so that it will fit your needs. Stay with me for the next few minutes when I'll cover some of the basics of gear systems.

First of all, let's get familiar with some of the terms we'll be using from now on. Speed is a key characteristic of the gear systems. Usually, the term speed means distance an object travels for a certain amount of time. This actually is linear speed. The term rotational speed will be more important to us. This is the number of rotations an object does for a certain amount of time. Usually, it is measured in rotations per minute or, briefly, just RPM. Just an example: the EV3 large motor does about 150 RPM when using the rechargeable battery and is set at 100% power. We could easily check this with this simple program. First, we have motor A moving for 60 seconds at 100% power. Afterwards, we measure how many rotations it has made using the rotation sensor and display the result. Finally, we leave a ten-second pause so we could see the result. After running the program, you should get the result closer to 150. You could run this program several times in order to find the average speed of the motor. Just as you measure the force applied to an object to make it move in some direction, we'd like to measure the force applied to an object to make it rotate. The last is what the term torque actually means. The greater the torque is, the harder it'll be for the object to stop rotating. For instance, if you make a robot that has to climb up an incline, you'll need to have greater torque applied to its wheels. The next term we'll take a look at is mechanical power. For our purposes this will be the rotational speed multiplied by torque. The power you set in the settings of the move blocks is actually the mechanical power of the motor. For convenience, I will refer to it as just power. Now, let's take a look at a simple gear system. The red gear is directly attached to the motor via an axle. This is the input gear and I'll refer to it as driver gear. The blue one which is connected direcly to the tyre, or the one that outputs the motion from the gear system, will be called follower gear. Now let's see the gear system in motion. As you can see, the follower gear rotates much faster than the driver gear. You can count the teeth of the driver gear or just trust me that they are 40. The follower gear has only 8 teeth. So, for one rotation of the driver gear 40 teeth will go through the point of the engage and for each tooth of the driver gear that passes through that point a tooth of the follower gear should pass. But the follower gear has only 8 teeth, so for one rotation of the red gear which has 40 teeth it will make five rotations. This means we have increased the rotational speed five times. As I mentioned, the rotational speed multiplied by the torque gives the power. The power is constant so it does not change. So, the equation is still true, even if we have increased the rotational speed. This means we have decreased the torque five times. So, in this system, we inrease the speed and decrease the torque. In such cases we say that we are doing a gear up. In the opposite situation when the smaller gear, the one with the fewer teeth, is the driver gear and the bigger gear is the follower gear, we'll decrease the speed and increase the torque. In that case we are doing a gear down. Finally, let's put into practice what we have learnt so far. Here I have three five-minute bots. The first one has no gear systems. The second one is geared down and the last one is geared up. All three robots are set to move forward for 1 second at 100% power. First, let's run the geared-up one.

It reached this far but returned a bit because of the inertia and backlash - terms we'll be discussing in future tutorials.

Next, we have the geared-down robot. This robot has much more torque but traveled far less distance than the geared-up robot.

Finally, we have the robot without any gears. It traveled more distance than the geared-down robot but a third of the distance traveled by the geared-up robot. We'll stop here with the first part of the gear tutorial.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Instructors Remote Training
 • 136
 • 280:11
 • 156
Image for Mechanics
 • 6
 • 0
 • 7
 • 3d_rotation 0
Image for A robot a "day" keeps the questions awake. Version 1
 • 26
 • 98:39
 • 47
Image for MotoCar Bot. Work with gears and levers. Two magic tricks at once. Robot 5
 • 8
 • 0
 • 3
 • 3d_rotation 1
Image for FIRST LEGO League Competition. Attachments
 • 60
 • 347:26
 • 0
Image for How to on Attachments with Gears
 • 6
 • 0
 • 0
 • 3d_rotation 8
Image for EV3 Basic Course. Introduction to robot programming, construction and sensor use
 • 38
 • 193:26
 • 30
Image for LEGO Gears. Theory, how to and basic usage
 • 2
 • 0
 • 4
 • 3d_rotation 3
Image for Забавното ниво - въведение в LEGO роботиката чрез игри
 • 50
 • 58:06
 • 32
Image for Занятие 10 - Състезание по кликания
 • 1
 • 0
 • 1
 • 3d_rotation 0
Image for Роботика с LEGO - Ниво 1.5 - Шпионски игри
 • 56
 • 12:47
 • 135
Image for Занятие 5 - Танк със Зъбни колела
 • 4
 • 3
 • 2
 • 3d_rotation 2
Image for Ниво Г - "Военни Технологии" - Роботика с LEGO
 • 37
 • 6:37
 • 111
Image for Занятие 3 - Зъбни колела
 • 3
 • 3
 • 2
 • 3d_rotation 2
Image for Роботика с LEGO - Ниво 4.5 Време за игра
 • 35
 • 13:40
 • 221
Image for Занятие 2 - Дърпане на въже със зъбни колела
 • 3
 • 4
 • 22
 • 3d_rotation 0