За какво да внимавате, докато строите по инструкции Pro Preview

Когато строите по инструкции, има някои често допускани грешки.

 

 • #342
 • 18 Jan 2017
 • 4:20

Ориентацията на Брика

Внимавайте как е разположен брика и в коя посока се намира дисплеят му.
Важно е дисплеят да гледа към вас, понеже от него стартирате програмите. Има значение от коя страна са портовете на робота, за да подберете оптимална дължина на кабелите и оптимална позиция на кабелите около робота.

Внимавайте как са ориентирани и частите

Може да направите грешка с

Г-образните греди и да ги поставите в завъртяна или огледална позиция.
Щифтовете също може да се поставят отляво или отдясно на греда и това има голямо значение.

Внимавайте за размерите на частите и позициите им

Измервайте дължините на гредите и осите. Има значение дали ос е сецмица или петица.
Бройте внимателно в кой по ред отвор отива всеки щифт в гредите.

На кратко

Винаги проверявайте дали това, което се построили във всяка стъпка, съвпада точно с инструкциите на екрана.

English

When you build the robot or basically every robot that we show you you follow a number of instructions. You follow a PDF document or other documents and you follow instructions. While following these instructions there are a couple of things that you should be careful about and in this video I'll stop at some of them.

First, every robot has this brick. And when you are using the brick it kind of looks symmetrical but you should be careful how you place the brick because in this way you would arrive at a different solution. And it's different if you have this robot looks like this with the display of the brick pointing forward and it will be a different robot if the display is placed like this. So you should always be careful of the direction of the brick. Next, in the set and in most of the robots you generally use beams that have angles. And you must be careful of the direction in which you put these beams. So you should follow strictly the instructions. And it's very different if you place the beam like this or if you place the beam like this.

In this way you will arrive at completely different robots and I'm mentioning this because we've seen a lot of students trying to follow the instructions and sometimes they just place the beam in the reverse way. So, be careful how you place your beams and follow the instructions correctly. It seems very very easy but it's not. When you have the beam and it's some kind of an angle beam you can see that it has a number of holes and in the PDF instructions you see this small pin and an instruction to put this small pin in one of the holes. And a common mistake is to just put the pin in another hole. And from this your construction will be wrong. You won't be able to follow the instructions correctly. So it's very important when you place your pin to place the pin in the correct hole. The second, the third, the fourth. You must count this from the PDF document. Also when you then place the beam with the part on the robot you must be very careful how you place it on the brick. Like this, on this side of the brick like this, on this side of the brick or like this or like this. There are so many different configurations that you can think of. You must follow the instructions correctly. In the robot most of the time you'll have these axles. And there are grey and black axles in the EV3 set. And there is a difference between these axles. When following the PDF instructions for building the robot next to the axle that is shown you'll see a small number. And this number is the length of the axle. An this number is like 4, 5, 6, 7, 8. And it's interesting to mention what this length is. And if you take a beam like this and you can see that is has a number of holes. So actually the length of the axle is measured in the length of the holes that it takes on the beam. And this axle is with length 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And this axle is with a length of 5 holes. Like this. So, be careful to use the axles with the correct length.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for EV3 Phi. Introduction to robotics with LEGO Mindstorms
 • 92
 • 220:20
 • 36
Image for Роботика с LEGO - Ниво 1.0 - Приключение в Космоса
 • 126
 • 123:52
 • 150
Image for Занятие 1 - Движение като Йо-Йо
 • 19
 • 4
 • 9
 • 3d_rotation 1
Image for Забавното ниво - въведение в LEGO роботиката чрез игри
 • 50
 • 58:06
 • 32
Image for Занятие 1 - Въведение
 • 35
 • 0
 • 7
 • 3d_rotation 1
Image for Ниво A - Въведение - Роботика с LEGO
 • 142
 • 133:42
 • 187
Image for Занятие 1 - Движение напред
 • 12
 • 5
 • 8
 • 3d_rotation 1
Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 1
 • 74
 • 28:18
 • 114
Image for Занятие 1 - Сервитьор
 • 14
 • 4
 • 6
 • 3d_rotation 1
Image for Роботика с LEGO SPIKE Prime - Ниво A1
 • 64
 • 30:30
 • 76