За преподавателя - Организация на курса. Основни правила Pro Preview

Има няколко основни правила, които според нас е добре да спазвате, докато подготвяте този курс. Нека ги разгледаме.

 • #320
 • 06 Jan 2017
 • 1:01

Да се запознаем

Ако в групата има нови ученици, които не се познават с останалите, трябва да се постараете всички да се представят. Това е задължително в първо ниво.
Понякога във второ или по-високите нива към групата ще се включат нови ученици и ще трябва отново да се запознаете.
Най-важните неща, които да споделите са: име, възраст, училище, спорт или хоби, извънкласна дейност.
Преподавателят трябва да започне, като даде кратко представяне за себе си по начина по който очаква да се представят и учениците.

Имената

По време на представянето, нека учениците да повторят името на говорилия, след като се изкаже.

След представянето проверете дали сте запомнили имената на всички ученици, като повторите лично името на всеки ученик.

Свържете се с учениците

Учениците ще почувстват преподавателя близък ако той споделя и разбира интересите им. И когато някой в залата ти е близък, ти ще се стараеш да му останеш приятел. Така учениците бързо ще се вслушват във вас, когато поискате нещо от тях.

Начинът да се сближите с тях по време на представянето е щом учениците кажат нещо за хобито си коментирайте го и задайте втори въпрос.

 • Ако каже, че играе компютърни игри, попитайте го кои игри точно, за да може да кажете вие какво играете, или другите ученици също да знаят, че имат общи игри с него;
 • Ако каже, че спортува питайте го какъв под-стил практикува, или на какъв пост играе в отборните спортове;
 • За спортовете можете да попитате и какви постижения има - участия в състезания, купи, медали?

Когато учениците кажат нещо, с което можете да се свържете, използвайте момента -

 • “И аз играя Майнкрафт и имаме сървър на училището по роботика”;
 • Аз във футбола играя вратар“;
 • Аз във волейбола предпочитам позицията на либеро”.

По този начин учениците могат да си направят връзка с вас и да формирате нещо като приятелство.

Нека историите да са по темата

Учениците може да споделят история от типа "Аз съм правил нещо което вие вероятно не сте, и то е ...".
Внимавайте, такива истории могат да отнемат много време в първото занятие и по-добре да останем на ниво хобита.
Ако все пак прецените че искате да се разказват истории, управлявайте посоката на историята и придържайте учениците към темите науки, технологии и роботика. Иначе много бързо ще се изгуби дисциплината в групата и в първо занятие това е недопустимо.

English

There are a couple of things very important things you as an instructor should know when starting this course for robotics and the way you do the course with a group of students. So let's stop at some of them and you can read more about them in the description below.

The first and probably most important thing is to break the ice in the group. It's very important for the students to know each other, to know their names. It is also very important for you to know their names, their age, something interesting about the student. So we've prepared a list with a number of ice breaking games. Games that you can use. Of course you can think of other games that you from your experience know that work. But it's very important to first break the ice in the group.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for EV3 Phi. Introduction to robotics with LEGO Mindstorms
 • 92
 • 220:20
 • 36
Image for Build community in the classroom
 • 4
 • 0
 • 1
 • 3d_rotation 0
Image for Роботика с LEGO - Ниво 1.0 - Приключение в Космоса
 • 126
 • 123:52
 • 150
Image for Ниво A - Въведение - Роботика с LEGO
 • 142
 • 133:42
 • 187
Image for Запознаване с учебния процес
 • 8
 • 0
 • 2
 • 3d_rotation 0
Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 1
 • 74
 • 28:18
 • 114
Image for Ниво A - Пътешествие из космоса - Роботика с LEGO SPIKE Prime
 • 64
 • 30:30
 • 76
Image for Забавното ниво - въведение в LEGO роботиката чрез игри
 • 50
 • 58:06
 • 32
Image for Занятие 1 - Въведение
 • 23
 • 3
 • 15
 • 3d_rotation 1