Правила при протичане на занятията по роботика Pro Preview

Нещата, които очакваме от вас в занятие са следните:

Учениците задават въпросите;
Учениците ще сбъркат, преди да успеят;
Учениците работят в екип;
Когато Учителят говори, това е важно за всички;
Урокът се чете преди да дойдем на занятие.

 • #322
 • 08 Jan 2017
 • 2:27

Учениците задават въпросите!

Преподавателят не иска от вас "да знаете", но много иска да питате, когато не знаете. Отидете сами при учителя си при проблем, той няма как да ви помогне, ако не го помолите за това.

Учениците ще сбъркат, преди да успеят!

Нормално е да не ви се получи от първия път. Но ще ви се разсърдим, ако не опитате отново, и после пак. Може да се съгласим, че сте се провалили, само след като сте направили 200 (двеста) опита и задачата все още не е решена.

Учениците работят в екип

Екип е двамата, които работят с един комплект и си разпределят по равно както строенето, така и програмирането. Но екип е и целият клас, който работи заедно и си помага, за да реши всички задачи в занятието. При нас преписването и подсказването са хубави неща!
Двама ученици трябва да влязат с потребителските си имена и пароли в системата. Използвайте бутона "Log in Partner".

Когато Учителят говори, това е важно за всички

Понякога учителят може да решава проблема на ученик. Обръщайте внимание на това, което казва учителят, тъй като вие може да се сблъскате със същия проблем в бъдеще.

Урокът се чете преди да дойдем на занятие

Ние ви предоставяме електронни учебници. Можете да ги четете вкъщи, на телефона или на таблета. Очакваме от вас да помислите как да решите задачите още преди да сте дошли при роботите.

English

Here are some of the expectations that we set for you while taking the course.

The first thing is that you should work as a team. If you are taking this course in a group with other students always try to work as a team. So two people, three trying to solve a single task. This is the way you work as a team. And don't try to do it yourself. Try to share, to talk with the others, to discuss and to come up with a solution. So, try to work as a team. Sometimes when you make a program or a construction in the course it won't work from the first time. There will be some problems there and you might consider this a failure but the important thing here is to try and to ask questions and to be open-minded and whenever you have a problem try to experiment with the task. Try to modify the construction or the program. And if you have difficulties you can always ask. You can ask us below in the comment section below. You can ask the instructor and you can also ask your classmates or the students that are in your group. So it's very important to accept that sometimes the programs won't work and when you have a problem always ask. The next expectation is to always read the module before coming to class. Especially if you are doing this course in a group with other students. And why is this important? Because if you get to know the robot before the class the tasks, the small theory that we have, the new material what will happen in the class is that you'll have much more time for the fun part for constructing, and for programming, and for using these robots. And the more tasks that you solve that you'll feel better.

There are so many advantages for this. So always try to read and to prepare before coming to class so that you have more time in class to do more things.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for EV3 Phi. Introduction to robotics with LEGO Mindstorms
 • 92
 • 220:20
 • 36
Image for Build community in the classroom
 • 4
 • 0
 • 1
 • 3d_rotation 0
Image for Ниво A - Въведение - Роботика с LEGO
 • 142
 • 133:42
 • 187
Image for Запознаване с учебния процес
 • 8
 • 0
 • 2
 • 3d_rotation 0
Image for Роботика с LEGO - Ниво 1.0 - Приключение в Космоса
 • 126
 • 123:52
 • 150
Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 1
 • 74
 • 28:18
 • 114
Image for Ниво A - Пътешествие из космоса - Роботика с LEGO SPIKE Prime
 • 64
 • 30:30
 • 76