1. Build community in the classroom

Запознаване с преподавателя и останалите ученици

По време на този курс ще работите с други ученици в една група. Те могат да бъдат ваши съученици, съотборници или ученици, които познавате от други извънкласни дейности. Важно е да познавате цялата група, за да можете да работите заедно по най-добрия начин.

Запознайте се с преподавателя си

Преподавателят ви ще ви разкаже нещо за себе си и след това ще се запознаете и с останалите ученици в групата.
Запомнете името на преподавателя си и се обръщайте към него по име!

Слушайте другите

Старайте се да слушате останалите в групата и да внимавате какво казват за себе си. Бихте искали да изслушат внимателно вас, нали? Тогава слушайте другите, за да слушат и те вас.

Нещата, които всеки трябва да сподели са:

  • името си;
  • на колко години е;
  • в кой клас е;
  • от кое училище;
  • любим спорт, извънкласно занятие, хоби.

Разкажете история

По преценка на преподавателя, може да разкажете история или постижение, което сте направили. Използвайте следното начало "Аз съм правил нещо, което вие вероятно не сте правили и то е ..."

Правила при протичане на занятията по роботика

Нещата, които очакваме от вас в занятие са следните:

Учениците задават въпросите;
Учениците ще сбъркат, преди да успеят;
Учениците работят в екип;
Когато Учителят говори, това е важно за всички;
Урокът се чете преди да дойдем на занятие.

Учениците задават въпросите!

Преподавателят не иска от вас "да знаете", но много иска да питате, когато не знаете. Отидете сами при учителя си при проблем, той няма как да ви помогне, ако не го помолите за това.

Учениците ще сбъркат, преди да успеят!

Нормално е да не ви се получи от първия път. Но ще ви се разсърдим, ако не опитате отново, и после пак. Може да се съгласим, че сте се провалили, само след като сте направили 200 (двеста) опита и задачата все още не е решена.

Учениците работят в екип

Екип е двамата, които работят с един комплект и си разпределят по равно както строенето, така и програмирането. Но екип е и целият клас, който работи заедно и си помага, за да реши всички задачи в занятието. При нас преписването и подсказването са хубави неща!
Двама ученици трябва да влязат с потребителските си имена и пароли в системата. Използвайте бутона "Log in Partner".

Когато Учителят говори, това е важно за всички

Понякога учителят може да решава проблема на ученик. Обръщайте внимание на това, което казва учителят, тъй като вие може да се сблъскате със същия проблем в бъдеще.

Урокът се чете преди да дойдем на занятие

Ние ви предоставяме електронни учебници. Можете да ги четете вкъщи, на телефона или на таблета. Очакваме от вас да помислите как да решите задачите още преди да сте дошли при роботите.