Примерни програми за Вратата на Трезора

Курсове и занятия включващи този Програма

Този Програма е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.0 - Сигурност и охранителни системи
  • 50
  • 1:03
  • 213
Image for Занятие 3 - Вратата на трезора
  • 7
  • 11
  • 11
  • 3d_rotation 1