Пример за Отворени врати проведени от Александър Павлов Pro Preview

По-долу освен запис на примерен урок за набиране на нови ученици "отворени врати" ще намерите текстови записки за структурата на урока и кратък пищов за нов преподавател.

 • #2184
 • 01 Jan 2023

При започване на занятие за отворени врати учениците се подреждат по двойки:

 • ако се познават двама души не е препоръчително да сядат заедно;

 • разпределят се по двойки на близка до другарчето си възраст;

 • Събират се по двойки по сходни темпераменти.

След като сме сигурни, кой къде ще седи, е хубаво да запишем имената на децата на дъската според мястото, на което са седнали. Ако не е възможно да се случи докато се събират децата, може да ги питаме място по място докато строят роботите, след като сме свършили с въведението, и да записваме имената на дъската.

След като са се събрали всички ученици следва преподавателя да привлече внимание към себе си в продължение на цялото въведение. В този етап е важно да не позволим на децата да се разсейват, за да изградим авторитет още от началото.

Хубаво е и да си приготвите преподавателския компютър с отворени инструкции, за да може да започнете покажете по бързо секцията от програмиране (Дискусия 2).

График във времето

*Моментите в които искаме всички деца в залата да ни изслушат, какво обясняваме, ще го наречем дискусия. Докато трае дискусията не трябва децата да работят, а да слушат и да разберат, какво искаме да обясним.*

Дискусии

Дискусиите трябва да минават в диалогов режим, с отворени въпроси за да привлечем и да държим вниманието на учениците.

Въведението (Дискусия 1) включва:

 • Преподавателят представя себе си пред учениците.

 • Обяснява как ще протече днешният урок.

  • Ще построим робот.

  • Ще го програмираме да се движи като Йо-Йо.

   • Въпрос към учениците - Какво е Йо-Йо?

   • Въпрос към учениците - Как се движи Йо-Йо?

   • Въпрос към учениците - Какво трябва да направи робота за да се движи като Йо-Йо?

  • Ще го разглобим и ще подредим работното си място.

 • Обясняваме как да искат помощ чрез таблото “Не мога” на стената.

 • Изясняване на правила по време на занятието

  • Вдигане на ръка

 • Запознаване с частите от комплекта

  • Двигател

   • Въпрос към учениците - На какво ви прилича това и какво му е името?

  • Брик 

   • Въпрос към учениците - На какво ви прилича това и какво му е името?

  • Кабели

   • Въпрос към учениците - На какво ви прилича това и какво му е името?

 • Обяснение как се работи по двойки

  • Обяснение как да ползваме инструкциите

  • Какви части са нужни, колко броя, дължина

  • Редуване на 5 стъпки (единият подава, другият стро

   • Въпрос към учениците - Как ще се редуваме според Вас?

 • Обяснение как да използваме таблицата

  • Различаваме частите “По форма, не по цвят”

  • Линийка за измерване на дължина

  • Греди

  • Щифтове

 • Пространствено поставяне на части пред екрана, с помощта на инструкциите - строим точно както е показано на картинката;

 • Как се подрежда работно място;

След това учениците започват работа по построяването на робота.
Докато децата строят робота преподавателя обикаля стаята и проверява дали децата допускат главни грешки в строенето, и дали се редуват на 5 стъпки.

Трябва да синхронизираме групата, за да може да започнем с програмирането. Това може да стане като даваме задачите за корекция на робота (от урока) на тези, които свършват по рано със строенето на робота, а през това време докато бързите ученици коригират робота помагаме на най-бавните.

Програмиране (Дискусия 2) включва:

 • Показване как да излезем от инструкциите за строене

 • Как да стигнем до урока.

 • Къде се намира секцията за програмиране.

  • Как да отворим секцията;

   • Въпрос към учениците - Във вашите у-ци има ли удебелени думи?

  • Кои клипове са ни нужни за занятието;

 • Как да отворим EV3 Mindstorms (от лентата долу)

 • Показване как да редуваме Урок с Mindstorms

  • щракане с мишката на иконите в лентата за задачите;

 • Показваме стъпките до блокчетата за движение

 • Показваме как се сменя името на програмата

  • Важно е да сменим името на нашата програма (на преподавателският компютър)

 • Обясняваме зелените блокчета за движение

  • Посока

   • Въпрос към учениците - Според вас какво прави тази стрелка?

  • Скорост

   • Въпрос към учениците - Според вас какво прави тази картинка?

   • Въпрос към учениците - Какво ще стане ако скоростта е 0?

   • Въпрос към учениците - Какво ще стане ако скоростта е по-малка от 0?

  • Стъпки (Ротации)

   • Въпрос към учениците - Според вас какво прави тази картинка?

 • Показваме снимката от урока за бутона за качване на програмата

  • И показваме нагледно от нашият компютър

 • Показваме клипа за управление на менюто на Брик-а; 

 • Показваме нагледно на самият Брик (бутоните на Брик-а);

 • Показваме на Брик-а как да намерим името на програмата

  • Показваме как се пуска програмата

  • Припомняме къде да пускат роботите

  • Показваме как се спира програмата

 • Преговаряме първите две стъпки, защото вече са ги забравили;

  • Как търсим секция Програмиране и първия линк “Създайте и качете първата си програма”

  • Как да си пуснат програмата за програмиране;

 • Обобщаваме обясненото и се уверяваме, че са разбрали като задаваме отворени въпроси;

След това казваме на учениците да започват работа, като им помагаме ако имат затруднения. Ще имат затруднения за боравенето с компютър и намирането на клиповете.

10-15 минути преди края на занятието им казваме да разглобяват роботите и да подредят кутиите. Важно е да кажем, че няма никой да излезе от стаята, докато не му е проверена кутията.

Cheat Sheet за Занятие с Роботи - Една Страница за Телефон

Отворени Врати

 1. Подредете учениците по двойки.

 2. Не позволявайте познаващите се да седят заедно.

 3. Запишете имената на децата на дъската според мястото им.

 4. Привлечете внимание и изградете авторитет.

 5. Подгответе преподавателският компютър с инструкции.

Въведение (Дискусия 1)

 1. Представете себе си.

 2. Обяснете плана за урока.

 3. Обяснете как да искат помощ.

 4. Изяснете правилата, като вдигане на ръка.

 5. Запознайте ги с частите от комплекта.

 6. Обяснете как да работят по двойки.

 7. Обяснете как да използват таблицата.

 8. Подреждане на работното място за строене на робот.

Работа с Роботите

 1. Помагайте по време на строенето.

 2. Синхронизирайте групата за да изчака програмирането.

 3. Помогнете на бавните ученици.

Програмиране (Дискусия 2)

 1. Излезте от инструкциите за строене.

 2. Намерете секцията за програмиране.

 3. Отворете EV3 Mindstorms.

 4. Покажете стъпките до блокчетата за движение.

 5. Сменете името на програмата.

 6. Обяснете зелените блокчета за движение.

 7. Управлявайте менюто на Брик-а.

 8. Покажете бутоните на Брик-а.

 9. Намерете името на програмата.

 10. Пуснете и спрете програмата на Брик-а.

 11. Убедете се, че учениците запомниха всичко това. 

 12. Повторете първа и втора стъпка.

Подготовка за Край

 1. Разглобете роботите и подредете кутиите.

 2. Никой да не излиза, докато кутиите не са проверени.

Допълнителни Насоки

 • Убедете се, че всички разбраха преди да продължите.

 • Поддържайте дисциплина и учението активно.

 • Внимавайте за времето и уверете се, че всички стигат до нужната точка.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Instructors Remote Training
 • 136
 • 280:11
 • 156