Как да преместим спрайт на случайна позиция в Scratch? Preview

В Scratch съществува блокче, което телепортира спрайт до случайна позиция. Това блокче може да се използва и за да задържи спрайта върху мишката ви или за да премести спрайта на определена позиция, но тези негови възможности ще разгледаме в друг урок. Ето как да го намерите и използвате за телепортиране на случайна позиция.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

  • #1580
  • 24 Mar 2020

Блокчето "отиди до" се намира в синята палитра:

content picture

Поставено така, то премества спрайтовете, към които е прикачено на случайна позиция.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Пази ги чисти - отдалечен курс за Scratch игра
  • 41
  • 0:00
  • 70
Image for Занятие 3 - Завъртане и телепортиране на героя
  • 5
  • 4
  • 6
  • 3d_rotation 0