Използване на поредица от математически блокчета Pro Preview

Представете си, че трябва да решим задачата с уловка "Колко е две по две плюс две", но искаме да я решим с програмиране на нашия брик.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

 • #1148
 • 05 Mar 2019

Можете да пресметнете колко е "две по две" с помощта на математическо блокче от червената палитра:

content picture

В параметрите а и b подавате числата, които искате да бъдат пресметнати. Третия параметър ви връща резултата от пресмятането и можете да го предадете на друго блокче. Сега ще го предадем на следващо математическо блокче за пресмятане, което да направи "плюс две":

Крайния резултат можете да предадете по-нататък в програмата си.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.0 - Сигурност и охранителни системи
Course icon fllcasts
 • 47
 • 0:00
 • 206
Image for Занятие 3 - Вратата на трезора
 • 7
 • 11
 • 11
 • 3d_rotation 1
Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.5 - Умни измерващи устройства
Course icon fllcasts
 • 58
 • 0:00
 • 185
Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.5 - Умни измерващи устройства
Course icon fllcasts
 • 58
 • 0:00
 • 185