Извеждане на текст от блокче за дисплей Pro Preview

Дисплей блокът ни позволява да извеждаме информация на екрана като картинки, фигури и текст. Този блок се намира в зелената палитра:

Когато желаем робота да покаже какво виждат сензорите му или резултатът от математическо блокче, дисплей блокчето ни позволява да извеждаме тази информация в "Wired" режим. Влизаме в този режим по следният начин:


Ето една примерна програма, която използва този режим за да брои повторенията на един цикъл:

To access the full video please subscribe to FLLCasts.com

Subscribe

 • #1105
 • 20 Feb 2019

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.0 - Сигурност и охранителни системи
Course icon fllcasts
 • 47
 • 0:00
 • 206
Image for Занятие 3 - Вратата на трезора
Lesson icon fllcasts
 • 7
 • 9
 • 10
 • 3d_rotation 1
Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.0 - Сигурност и охранителни системи
Course icon fllcasts
 • 47
 • 0:00
 • 206
Image for Нека объркаме жироскопичния сензор
Lesson icon fllcasts
 • 1
 • 1
 • 4
 • 3d_rotation 0