Примерно решение на задачите в занятие 7 от курс 4.0

Тази програма представлява пълната версия на играта предназначена за робот EV3 Тактилна игра за памет. В тази игра ви се дават серия подсказки и от вас се очаква да ги запомните и да изпълните желаните от вас действия в правилния ред.

How to open?

Programs with extension *.ev3 could be opened EV3 Lab Software sometimes referred to as EV3-G. It could be found throught the EV3 Lab Software section on the LEGO Website.

Download
  • #z7xorh
  • 16 Nov 2019

Курсове и занятия включващи този Програма

Този Програма е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 4.0 - Тактилна Игра за Памет
  • 59
  • 2:58
  • 200