STEM & Robotics Courses

Image for Кобо 1 - Въведение в програмирането за деца 5-6 г.
 • 38
 • 0:00
 • 98
Image for Кобо 2 - Програмиране за деца 6-7 г.
 • 47
 • 0:00
 • 90
Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 2
 • 39
 • 19:58
 • 93
Image for Survive the Lockdown – guide for STEM and robotics clubs
 • 12
 • 0:00
 • 5
Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 1
 • 74
 • 28:18
 • 113
Image for За Академиите
 • 29
 • 0:00
 • 0
Image for Роботика с LEGO - Ниво 4.5 Време за игра
 • 35
 • 13:40
 • 221
Image for Роботика с LEGO - Ниво 2.0 - Роботи в производството
 • 44
 • 15:01
 • 129
Image for Роботика с LEGO - Ниво 2.5 - Морски Пътешествия
 • 42
 • 3:52
 • 133
Image for Роботика с LEGO - Ниво 4.0 - Тактилна Игра за Памет
 • 59
 • 2:58
 • 200
Image for Роботика с LEGO - Ниво 1.5 - Шпионски игри
 • 56
 • 12:47
 • 135
Image for FLLCasts 5 day summer camp
 • 18
 • 3:47
 • 12
Image for Роботика с LEGO - Ниво 1.0 - Приключение в Космоса
 • 126
 • 123:52
 • 150
Image for Забавното ниво - въведение в LEGO роботиката чрез игри
 • 50
 • 58:06
 • 32
Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.5 - Умни измерващи устройства
 • 58
 • 0:00
 • 185
Image for Ниво З - "Корабоплаване" - Роботика с LEGO
 • 24
 • 2:49
 • 107
Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.0 - Сигурност и охранителни системи
 • 50
 • 1:03
 • 213
Image for Ниво Ж - "Роботи Животни" - Роботика с LEGO
 • 23
 • 0:00
 • 102
Image for Ниво EV-ь
 • 14
 • 2:49
 • 102
Image for Ниво Е - "Съдействие" - Роботика с LEGO
 • 41
 • 6:39
 • 137
Image for Ниво Д - "Транспорт" - Роботика с LEGO
 • 33
 • 1:03
 • 110
Image for Ниво Г - "Военни Технологии" - Роботика с LEGO
 • 37
 • 6:37
 • 111
Image for Ниво В - "Шпионски Игри" - Роботика с LEGO
 • 30
 • 7:30
 • 108
Image for Ниво Б - "Пътешествие в Космоса" - Роботика с LEGO
 • 63
 • 3:02
 • 117
Image for Ниво A - Въведение - Роботика с LEGO
 • 140
 • 124:57
 • 187
Image for Роботика Пи
 • 7
 • 0:00
 • 67
Image for Instructors Remote Training
 • 136
 • 280:11
 • 156