Задача: накарайте робота да поздрави непознат и да си тръгне

Обяснение и демонстрация на голямата задача за това занятие.

 • #394
 • 26 Apr 2017
 • 0:48

Предизвикателство "Поздрави непознат"

Роботът се усмихва, приближава се до човек или обект, казва здравей и се връща.
Използвайте всички блокчета, с които сте се запознали, накуп.

English

Next, we have a couple of tasks for sounds and display block. Like this one.

We put on a smiley face, move forward, greet our stranger, we can imagine that there's a stranger here and then return back. Now, this task might seem a little more difficult but explore, experiment, look at the other palettes in the software and find a way to implement the wait, go back.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for EV3 Phi. Introduction to robotics with LEGO Mindstorms
 • 92
 • 220:20
 • 36
Image for Ниво A - Въведение - Роботика с LEGO
 • 142
 • 133:42
 • 187
Image for Занятие 3 - Поздрав към Извънземно
 • 12
 • 3
 • 5
 • 3d_rotation 2