За преподаватели: Представяне на ниво Q05 Pro Preview

  • #2182
  • 01 Jan 2023
Q05 - Програмиране за деца 7-8 г - Kомпютърна Грамотност за 1-ви клас

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.