Как да накараме програмата ни да се повтаря Pro Preview

Програми като тези, които управляват климатиците ни, трябва да се повтарят, докато не бъдат спрени от човек. Това е вярно и за програмите за нашите роботи. Ето как можете да накарате програмата ви да се повтаря докато постигне зададено от вас условие.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

 • #1629
 • 11 Jun 2020

Операторът “while” повтаря зададения му код, докато зададено от вас условие е вярно/изпълнено.

Ето как трябва да изглежда този оператор в кода ви:

while условие:
  (код за повторение докато условието стане грешно)
(код, който ще се изпълни след края на цикъла)

⚠️ Забележете двуеточието след условието. В началото често се пропуска и учениците се чудят защо програмата не работи!

Ако зададете условие, което е винаги изпълнено, то кода в оператора “while” ще се повтаря, докато я спрете ръчно. Пример за такова условие е “True”:

while True:
  (код който ще се изпълнява вечно)
(код който никога няма да бъде достигнат)

В какъв случай, програмата ще повтаря вечно кода, който зададен на оператора “while” и затова никога няма да изпълни кода след него.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 2
 • 39
 • 19:58
 • 93
Image for Занятие 2 - Tабло за управление на хващач на кран
 • 6
 • 6
 • 7
 • 3d_rotation 2