Как да програмираме спрайта ни да вземе решение в Scratch? Preview

Ако съществуваше стартово блокче за всяко условие, при което може да желаете да се стартира определена част от кода ви, то стартовите блокчета щяха да са прекалено много, за да ги научим всички. Затова съществува инструмент, който изпълнява код само, когато посочено от вас условие е спазено.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

  • #1598
  • 31 Mar 2020

Блокчето, за което говорим, се намира в оранжевата палитра:

content picture

Подобно на други блокчета от оранжевата палитра и това блокче има уста. Както текста върху блокчето подсказва, ако условието му бъде спазено, тогава ще изпълни кода поставен в устата му:

content picture

За разлика от стартовото блокче, това блокче може да се прикачва под други блокчета и проверява условието си само, когато му дойде редa. Условието за изпълнение на програмата му се задава под формата на блокчета със следната форма:

content picture

Има няколко такива блокчета в Scratch и те се поставят в маркираната позиция, показана на следващата картинка:

content picture

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Пази ги чисти - отдалечен курс за Scratch игра
  • 41
  • 0:00
  • 70