Как да програмираме EV3 сензора за цвят за отразена светлина Pro Preview

Както и досегашните два сензора, можем да използваме сензора за цвят като условие за блокчето за изчакване, блокчето за условен оператор и за блокчето за цикъл. Този сензор, също като сензорът за разстояние, има няколко режима на работа. Но тези режими са съществено различни. Докато сензорът за разстояние има два режима - един за работа в сантиметри и един за работа в инчове, сензорът за цвят има три съществено различни режима.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

 • #1392
 • 16 Jan 2020
 • Reflected Light Intensity - Ако изберете този режим, сензорът ще измерва отразената светлина. Използваме този режим, когато искаме да различаваме по-светли и по-тъмни обекти, например при следване на линия. В този случай диодът излъчва червена светлина и измерва силата на отразената светлина от обекта. Стойността, която връща сензорът, е от 0 до 100. Числото е по-малко при по-тъмни обекти и по-голямо при по-светли обекти.
 • Ambient Light Intensity - Ако изберете този режим, сензорът ще измерва околната светлина. Този режим много наподобява сензорите, използвани при лампи, които се светват сами, когато стане тъмно. Можем да го използваме, за да направим робот, който следва източник на светлина, например. В този случай диодът не излъчва светлина. Стойността, която сензорът връща, е от 0 до 100. Числото е по-малко, ако в стаята е тъмно, и по-голямо, ако е светло.

Нека подробно разгледаме настройките на всеки от режимите.

Режим "Reflected Light Intensity"

Отново можем да настроим номера на порта, на който е свързан сензорът, от горния десен ъгъл на блокчето. Другите две настройки на това блокче са аналогични на тези, използвани при блокчето за изчакване на сензора за разстояние. С първия параметър избираме дали блокчето да изчаква:

 • 0 = Стойността, която сензорът "вижда", да стане равна на ключовата стойност;

 • 1 = Стойността, която сензорът "вижда", да стане различна от ключовата стойност;

 • 2 = Стойността, която сензорът "вижда", да стане по-голяма от ключовата стойност;

 • 3 = Стойността, която сензорът "вижда", да стане по-голяма от или равна на ключовата стойност;

 • 4 = Стойността, която сензорът "вижда", да стане по-малка от ключовата стойност;

 • 5 = Стойността, която сензорът "вижда", да стане по-малка от или равна на ключовата стойност;

От следващия параметър задаваме ключовата стойност, с която сравняваме текущата стойност на сензора.

Така например, ако искате роботът да се движи, докато не засече черна линия, и сензорът отчита 23 на черно и 48 върху полето, трябва да настроите блокчето да чака, докато стойността стане по-малка от 35.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for EV3 Basic Course. Introduction to robot programming, construction and sensor use
 • 38
 • 193:26
 • 30
Image for Color Sensor
 • 8
 • 0
 • 3
 • 3d_rotation 0
Image for Instructors Remote Training
 • 136
 • 280:11
 • 156
Image for Color Sensor
 • 9
 • 0
 • 4
 • 3d_rotation 0