Robotics & STEM Lesson Plans and Curriculum

294 astronomical hours of LEGO Mindstorms Activities in 17 CourseBooks. More than 4 years of LEGO Mindstorms Curriculum.

1 Course Book for really young students of 7 years old. 7 lessons for classes of 2 hours each

8 Course Books for students 8-10 years. Each Course Book contains 7 lessons for classes of 2 hours each

8 Course Books for students 11-12 years. Each Course Book contains 7 lessons for classes of 3 hours each

Picture for FLLCasts LEGO Robotics and Techinical Science Curriculum

With a subscription as a teacher or school you can explore the curriculum, add students to your group, assign content to the groups, track student progress and keep in touch with parents.

Subscribe as a Teacher/School

Levels and Modules

Each Level is 7 classes. Each Module is two levels and is 14 classes.

5-7-years old. The Younglings in LEGO Mindstorms EV3

We do not recommend including students that young in LEGO Mindstorms EV3 classes and in our academies we generally allow only a limited number of group to be formed where the teacher is quite experienced. You can of course try, but keep in mind that students at 7 years old are quite young

Image for Robotics introduction with LEGO WeDo 2.0

Robotics introduction with LEGO WeDo 2.0

This course contains 8 'robots'. Students at the age of 5-7 are introduced to their first constructions and first programs. We've prepared 8 different building instructions of fun, engaging and interesting constructions with simple, but yet meaningful programs. All the models could be built with LEGO Education WeDo 2.0 Core Set 45300

8-10 years old. LEGO Mindstorms EV3

Introductory classes suitable for students 8-9 years old. Classes for students starting in 2nd or 3rd grade have a base duration of 120 minutes. Each pair of levels comprise a module and cover one semester. A grand total of 56 classes for two years of classroom materials.

Image for Ниво A - Въведение - Роботика с LEGO

Ниво A - Въведение - Роботика с LEGO

Първото ниво от учебната програма по LEGO роботика за ученици от втори, трети и четвърти клас.

Едно, “пътешествие из космоса”, но с роботи. В нивото се изграждат различни конструкции на роботи. Управляват се моторите така, че роботите да извършват прецизни движения около „земята“, „луната“ и „слънцето”. Преодоляваме различни препятствия след като се блъснем в тях благодарение на сензора за допир. Изграждаме и програмираме роботи, които могат да се сражават и защитават стига това да се наложи.

Image for Ниво Б - "Пътешествие в Космоса" - Роботика с LEGO

Ниво Б - "Пътешествие в Космоса" - Роботика с LEGO

Второто ниво на Роботика с LEGO предназначено за ученици от втори, трети или четвърти клас.

Въвежда се нов сензор - за разстояние, който с помощта на ултразвук позволява на робот-прилеп да се движи без да се блъска в заобикалящите го препятствия. Работи се с новите понятия: цикъл, градуси, среден мотор. Роботите вече изпълняват едновременно две различни неща - докато изпълняват мисии върху специално изградено поле, третият двигател разчиства засечени обекти. Конструира се една от първите верижни машини.

Image for Ниво В - "Шпионски Игри" - Роботика с LEGO

Ниво В - "Шпионски Игри" - Роботика с LEGO

Третото ниво по Роботика с LEGO за ученици от втори, трети и четвърти клас.

В занятията се набляга на по-сложни и предизвикателни роботи. Въвежда се новата конструкция за „условие“. Учениците се запознават с физическите понятия: инерция и център на тежестта. Изграждат се роботи с два сензора и едновременно се работи с тях. Роботите започват да стават по-умни като могат самостоятелно да вземат сложни решения. „Шпионски“ роботи преследват своите цели, като се предпазват да не бъдат забелязани.

Image for Ниво Г - "Военни Технологии" - Роботика с LEGO

Ниво Г - "Военни Технологии" - Роботика с LEGO

Четвъртото ниво от учебната програма по Роботика с LEGO за ученици от втори, трети и четвърти клас.

Учениците строят множество роботи с вериги. Въвежда се сензорът за светлина, който роботите използват, за да разпознават цветовете на обектите около тях. Запознават се с възможностите на зъбните колела, тяхната употреба и основни конструкции включващи зъбни колела. Роботите могат да спират на черна линия и да следват маршрут отбелязан с цветна линия на пода.

Image for Ниво Д - "Транспорт" - Роботика с LEGO

Ниво Д - "Транспорт" - Роботика с LEGO

Петото ниво по програмата за Роботика с LEGO за ученици от трети и четвърти клас.

За първи път се конструират роботи с насочващи колела за завиване и един или два задвижващи двигателя. Задълбочено се изучава работата на механичния диференциал и как той помага на превозните средства да завиват. Учениците изучават работата на сензора за светлина за да програмират по-добри начини за следване на линия. Построява се първият двуколесен робот-мотоциклет.

Image for Ниво Е - "Съдействие" - Роботика с LEGO

Ниво Е - "Съдействие" - Роботика с LEGO

Това е шестото ниво от учебния план по Лего роботика за ученици от трети и четвърти клас.

В това ниво за първи път са нужни два робота едновременно, за да се решат задачите в занятията. Учениците трябва да обсъждат заедно общ подход към проблемите и да разпределят ролите си. Изграждат се разнообразни роботи, дори кран, който товари полезни изкопаеми в камион. Учениците използват по два сензора едновременно, за да намират целта си и да усещат кога партниращият им робот е готов със своята част от задачата.

Image for Ниво Ж - "Роботи Животни" - Роботика с LEGO

Ниво Ж - "Роботи Животни" - Роботика с LEGO

Това е седмото ниво по програмата за Роботика с LEGO за ученици от трети и четвърти клас.

В това ниво учениците се фокусират на работа със сензора за завъртане, който се намира във всеки един двигател от комплекта.
Роботите имитират животни и техните поведения. Създават се програми, които засичат дали животните успешно са хванали нещо в щипките или човките си. Сензорът в двигателите позволява на роботите да се връщат успешно назад в леговищата си дори и след използване на неограничено движение.

Image for Ниво З - "Корабоплаване" - Роботика с LEGO

Ниво З - "Корабоплаване" - Роботика с LEGO

Това е осмото ниво от учебния план по Лего роботика за ученици от трети и четвърти клас.

В това ниво учениците се запознават с работата на четвъртия сензор в комплекта по роботика - жироскопичният сензор. Роботите са тематични и приличат на лодки, яхти и платноходи. С помощта на жиро-сензора учениците насочват роботите по курс по определен ъгъл и засичат отклонения от курса. В открито море може и да има и морски чудовища и корабите им са програмирани да засичат рязка промяна в ускорението, с помощта на същия сензор.

11-12 years old. Advanced LEGO

Introductory and Advanced LEGO classes for students aged ~10-13 years old (4,5,6th and higher grades) have a base duration of 180 minutes. Each pair of levels comprises a module and covers one semester. A grand total of 56 classes for a full year of classroom materials.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 1.0 - Приключение в Космоса

Роботика с LEGO - Ниво 1.0 - Приключение в Космоса

Първото ниво от учебната програма по LEGO роботика за ученици от пети до дванадесети клас.

В нивото се изграждат различни конструкции на роботи. Управляват се моторите така, че роботите да извършват прецизни завои около „земята“ и „луната“. Преодоляваме различни препятствия след като се блъснем в тях благодарение на сензора за допир.
С помощта на сензора за разстояние роботът се движи без да се блъска в заобикалящите го препятствия. Достигаме до понятията цикъл, градуси, среден мотор. Накрая роботите могат да изпълняват едновременно две различни неща - докато изпълняват мисии върху специално изградено поле, третият двигател разчиства засечени обекти.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 1.5 - Шпионски игри

Роботика с LEGO - Ниво 1.5 - Шпионски игри

Второто ниво от учебната програма по LEGO роботика за ученици от пети до дванадесети клас.

Учениците строят множество роботи с вериги и се запознават с физическите понятия инерция и център на тежестта. Изучават се възможностите на зъбните колела, тяхната употреба и основни конструкции, в които могат да бъдат включени..

В програмирането се въвежда новото понятие за „условие“.
Роботите започват да стават по-умни, като могат самостоятелно да вземат сложни решения. „Шпионски“ роботи преследват своите цели, като се пазят да не бъдат забелязани. Въвежда се сензорът за светлина, който роботите използват, за да разпознават цветовете на търсените от тях обекти. Роботите могат да спират на черна линия и да следват маршрут, отбелязан с цветна линия на пода.

Най-сложната мисия на шпионина в края на нивото е да се превърне в сумист и да победи всеки друг робот на ринга.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 2.0 - Роботи в производството

Роботика с LEGO - Ниво 2.0 - Роботи в производството

Третото ниво от учебната програма по LEGO роботика за ученици от пети до дванадесети клас.

Роботите започват да използват по два или три сензора едновременно и учениците създават по-сложни програми за тях. Изучава се действието на диференциала и как той помага на роботи с един задвижващ двигател да завиват. Роботите си взаимодействат като си предават информация или детайли един на друг и учениците изучават задълбочено как да следват линия по-плавно. В края на работния ден роботите излизат от поточната линия и се възстановяват с игра на волейбол.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.0 - Сигурност и охранителни системи

Роботика с LEGO - Ниво 3.0 - Сигурност и охранителни системи

Ниво 3.0 е пета част от курса по “Роботика с лего”, предназначена за ученици на възраст от 10 до 11 години.

В това ниво започваме да въвеждаме работа с данните, измерени от сензорите. Въвежда се понятието алгоритъм и в програмите се правят изчисления без предварително да са известни стойностите, с които се пресмята. Програмните блокчета си обменят информация с помощта на жичките за данни. Роботите разглеждат проблемите на охраната и сигурността, изграждат се различни алармени системи и се разглеждат физическите принципи на различните методи за охрана.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.5 - Умни измерващи устройства

Роботика с LEGO - Ниво 3.5 - Умни измерващи устройства

Ниво 3.5 е шеста част от курса по “Роботика с лего” предназначена за ученици от 5-ти, 6-ти и 7ми клас.

В това ниво започваме да въвеждаме работа със собственоръчно създадени програмни блокчета. Функционалност, която се използва на няколко места в програмата се групира в собствено блокче и скъсява дължината на програмите. Учениците създават блокчета, които връщат изчислена информация чрез изходен параметър. Към собствените блокчета се добавят и входни параметри, които променят изчисленията вътре в тях. Всичко това се случва около роботи, които измерват различни физически величини, като скорост на движение или въртене, нивото на гориво в резервоар, както и дължина, площ, и обем.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 4.0 - Тактилна Игра за Памет

Роботика с LEGO - Ниво 4.0 - Тактилна Игра за Памет

Ниво 4.0 е седма част от курса по “Роботика с лего” предназначена за ученици от 5-ти, 6-ти и 7ми клас.

В това ниво учениците разработват игра за трениране на паметта, като трябва да запомнят поредица от действия като натискане, разклащане, преместване на ръчка, показване на определен цвят. За да програмират успешно играта, започват да използват множество променливи и да манипулират съдържанието им. Създават собствени звуци и картинки за да предадат личен почерк в играта. В края на нивото играта може да запомня най-добрият резултат, дори след излючване на устройството с помощта на текстови файлове.

13-18 years old. The Perfect STEM course. Robotics with Raspberry Pi, IoT, Electronics, AI

Entering into more details about Electronics, Mobile Applications, AI, IoT. Classes for students starting after 5th grade that have a base duration of 120 minutes. You would have learned about connecting electronic elements to bring a robot to live, developing smart programs for the robot, and apps for a mobile phone. Learn about Programming with the Python programming language, Electronics, Mobile Applications, Internet of Things and take first steps in Artificial Intelligence.

Image for Remote Control Car Robot with Raspberry PI - The perfect STEM course

P1. Smart Car

Take an already constructed Remote Control toy car, replace its electronic with a small computer and start controlling it from your mobile phone and programming it from your computer. Don't just buy the cars, build them.

Image for Remote Control Car Robot with Raspberry PI - The perfect STEM course

P2. Hardware games

Students like gaming. But instead of a browser game, here we are developing a smart hardware game.

School Subscription

Subscribe as a school to access all of the materials. Learn more about the School subscription.

Learn more