Закрепете сензор за цвят към камиона сочейки напред.