Конструиране

Конструирайте танк по дадените инструкции. Обърнете специално внимание на това как се задвижва танка. Директно ли са свързани веригите за моторите?