Въведение

През това ниво ще разгледаме различни военни конструкции.

Виждали ли сте как по филмите, хора с ярко светещи палки сигнализират на кацащите самолети?
Знаете ли какво представляват тези сигнали?

Благодарение на тези сигнали, хората в тежки превозни средства, на които им трябва време за да се спрат, могат да навигират в натоварен трафик без инциденти. Днес ще започнем с камион за снаряжения, който ще е снабден със сензор за цвят. Ще се запознаем с този нов сензор, как работи той и как да го програмираме. След което ще го използваме, за да задаваме различни команди на камиона.

content picture