Въведение

Шпионинът разполага разбира се и със супер кола. За да се възползва максимално от нейните възможности, той трябва да е наясно с основни физични концепции. Днес ще построим робот, който нагледно ще ни покаже, какво е инерция.

content picture