Въведение

Работата на шпионина е да шпионира! За това, днес ще построим робот шпионин, който има за цел да следва целта си незабелязано.

content picture