Време е да тестваме роботите си!

content picture

Курсове и занятия включващи този Съдържание

Този Съдържание е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 1.5 - Шпионски игри
Course icon fllcasts
  • 50
  • 5:17
  • 123
Image for Занятие 1 - Обезвреждане на бомби
Lesson icon fllcasts
  • 10
  • 5
  • 11
  • 3d_rotation 1