Въведение

Шпионите прекарват ежедневието си проучвайки потенциални заплахи за страната им. Но какво става, когато някоя контраразузнавателна организация ги надуши? Днес ще създадем робот, чиято мисия е да се промъкне в контраразузнавателна организация, да открадне всички файлове с информация за шпионина и да ги унищожи. За целта той ще трябва да разпознава и разчита цветен код, да преминава внимателно между охраняваните зони, когато никой не гледа и да може да се самоунищожи!

content picture

Курсове и занятия включващи този Съдържание

Този Съдържание е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 1.5 - Шпионски игри
Course icon fllcasts
  • 56
  • 12:47
  • 135
Image for Занятие 3 - Промъкване чрез сензор за цвят
Lesson icon fllcasts
  • 9
  • 7
  • 10
  • 3d_rotation 3