Въведение

Днес ще построим първия ни робот за автоматизиран транспот и чрез него ще научим ново блокче - инструкция за повторение.

content picture