Въведение

Днес ще построим първия ни робот за автоматизиран транспот и чрез него ще научим ново блокче - инструкция за повторение.

content picture

Курсове и занятия включващи този Съдържание

Този Съдържание е използван в следните курсове и занятия.

Image for Ниво Б - "Пътешествие в Космоса" - Роботика с LEGO
Course icon fllcasts
  • 62
  • 3:02
  • 114
Image for Занятие 1 - Цикъл и Среден двигател
  • 8
  • 3
  • 6
  • 3d_rotation 1