Въведение

Днес ще правим робот Овен!
Колко от вас знаят какво е Овен? А дали сте виждали някога?
content picture
Роботът, който ще правим днес, се фокусира върху интересната битка между мъжките овни по време на размножителния период. В тази битка влизат два или повече овни, които с огромна сила блъскат главите си.

 

Курсове и занятия включващи този i18n: Nonreusable Content

Този i18n: Nonreusable Content е използван в следните курсове и занятия.

Image for Ниво Ж - "Роботи Животни" - Роботика с LEGO
Course icon fllcasts
 • 23
 • 0:00
 • 95
Image for Занятие 6 - Овен
Lesson icon fllcasts
 • 1
 • 4
 • 8
 • 3d_rotation 1
Image for Забавното ниво - въведение в LEGO роботиката чрез игри
Course icon fllcasts
 • 48
 • 58:06
 • 32
Image for Занятие 6 - Овен
Lesson icon fllcasts
 • 1
 • 4
 • 8
 • 3d_rotation 1