Въведение

В това занятие правим робот скорпион. Виждали ли сте скорпиони? Къде?
Знаем, че скорпионите живеят основно в пустините. Там се хранят с всичко, което мине пред тях, използвайки тактика наречена засада. Засадата представлява тихо и скрито стоене на едно място, докато нещо не дойде достатъчно близо за изненадваща атака. Тази тактика е използвана още преди милиарди години от Тиранозавър Рекс, а днес се използва от много животински видове, дори и хората.
Но къде се крие скорпионът в пустинята?
Той използва краката си, за да си издълбае плитка дупка и след това да се зарови с пясък. По този начин се слива с околната среда.
Можете ли да забележите нашия скорпион в тази картинка?

Доста добре се е скрил и само чака някоя буболечка да мине наблизо, за да я изяде!

Курсове и занятия включващи този Съдържание

Този Съдържание е използван в следните курсове и занятия.

Image for Ниво Ж - "Роботи Животни" - Роботика с LEGO
Course icon fllcasts
  • 23
  • 0:00
  • 95
Image for Занятие 3 - Скорпион
Lesson icon fllcasts
  • 3
  • 5
  • 12
  • 3d_rotation 1