Това са веждите на мидата. Сложете ги така, че да прави физиономия, която на вас ви харесва :)

 

Курсове и занятия включващи този i18n: Nonreusable Content

Този i18n: Nonreusable Content е използван в следните курсове и занятия.

Image for Ниво Ж - "Роботи Животни" - Роботика с LEGO
Course icon fllcasts
  • 23
  • 0:00
  • 95
Image for Занятие 1 - Мида
Lesson icon fllcasts
  • 7
  • 4
  • 14
  • 3d_rotation 1