Засичане на посока

Представете си, че сте управител на магазин и искате автоматично да приветствате и изпращате своите клиенти. За целта в първите два реда плочки на входа са вградени сензори и можете да получавате информация. Но как бихте могли да я обработите, така че да знаете кога някой влиза и кога някой излиза?

Втората част от задачите по чувствителната плоча е да разбираме посоката, в която се движи клиентът в магазина ни. Ще я намерим, като проследим реда, в който се активират сензорите. Ако първо се е активирал сензорът до входа, а чак след него по-вътрешния, значи човекът влиза. Ако редът е разменен, значи човекът излиза. Използвайте лист хартия или лего част, за да си обозначите от коя страна ви е входа, и разиграйте ситуацията, за да придобиете по-ясна представа за заданието.

За следващите задачи ще ви трябват две чувствителни плочи. Може да си построите втора, а може и да използвате робота на другарче, като прикачите кабела от неговия сензор към вашия робот. Само не забравяйте как и към кои портове сте програмирали.

Задача за намиране на посока

Задачата е да казвате "Hello" на хората, влизащи в магазина, и "Goodbye" на излизащите. Задачата е доста сложна и следващите задачи всъщност представляват решението й стъпка по стъпка. Ако си търсите предизвикателство, се пробвайте да я решите сами без да гледате задачите надолу.

 

Курсове и занятия включващи този Съдържание

Този Съдържание е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.0 - Сигурност и охранителни системи
Course icon fllcasts
  • 47
  • 0:00
  • 206
Image for Занятие 1 - Умни стойки за защита
Lesson icon fllcasts
  • 4
  • 7
  • 14
  • 3d_rotation 1