В момента ресурсът е наличен само на английски

World Robotics Olympiad (WRO) 2013 Elementary. Review of solutions with explanations

Занятия

Arrays, Lines, Menus with WRO Elementary 2013. Introduction

Pushing blocks. Arrays, Lines, Menus

Extending circular lever. Arrays, Lines, Menus

Programming a menu. Storing in Arrays

Store in Arrays

Count lines. Strategy before programming

Count Lines. Move to 4-th Line

Sort Blocks in Regions with Arrays

Arrays Transformation

Arrays Transformation. Part 2.

Improving Count Lines and Arrays Usage

Трябва да започнете курса за да получите пълен достъп до него.

Ако започнете курса, ще имате достъп до пълните видеоклипове, задачи, оценки и обратна връзка.