В момента ресурсът е наличен само на английски

FIRST LEGO League (FLL) 2014 World Class. Review of solutions with explanations

Занятия

Sports mission

Robotics Mission

"Using the right senses"

Community Tree mission with Rubber Bands

Rubber band attachment with a flywheel

One attachment to rule them all

Трябва да започнете курса за да получите пълен достъп до него.

Ако започнете курса, ще имате достъп до пълните видеоклипове, задачи, оценки и обратна връзка.