Как се събират и изпращат отзиви за учениците Pro Preview

За да осигурим добри впечатления пред родителите, за да дадем излъчване за тежест, а не за проста занималня, за да има прозрачност какво се случва при нас, за да покажем ангажираност и грижа за развитието на ученика преподавателите пишат редовни отзиви за учениците. Това цели дългосрочно развитие и оставане на ученика в Академията.

To access the full video please subscribe to FLLCasts.com

Subscribe

  • #1560
  • 07 Mar 2020

Периодичност на обратната връзка

За начинаещите ученици, тези които карат първият си учебен срок при нас, се пишат три отзива:

  • първи впечатления след 4то занятие;
  • как се е развил ученика след първия отзив - след 8мо занятие;
  • какво сте взели предвид когато сте вписали ранга на ученика за завършване.

Всеки от тези отзиви трябва да е индивидуален и бележките ви по време на занятията за от огромна помощ за да можете да напишете добър отзив.

За напредналите ученици, от втори срок нататък се пишат два отзива на срок:

  • как се е развил
  • какво ви е навело на ранга който сте написали

Наблюдения на преподавателите

За да могат преподавателите по-лесно да напишат индивидуален отзив, а не общи приказки валидни за всяко дете, трябва да си водят дневник за групата описан във Записване на присъствия и водене на индивидуални бележки за учениците във всяка група.

Писане на отзивите

В шаблона за дневник имате колона за отзив. По време на занятието преподавателите наблюдавайте още повече учениците и през седмицата след занятието напишете това, което трябва да споделите на родителите. Детайли как се пише добър отзив има описани в материала: Запишете отзивите си за всеки ученик в групата.

Координаторът трябва да влезе в дневника ви и да вземе отзивите от там. По този начин координаторите могат осъществят контрол дали преподавателят си е наблюдавал групата редовно, как са сядали учениците и други.

Изпращане на отзивите от координатора на Академията

Съберете ги в една таблица с колони "Name, Email, teacher, feedback"

Създайте лист в сенди и добавете custom fields teacher и feedback. По-подробно описание за създаване на списъци има на Въведение в Sendy, софтуер за имейл маркетинг в секцията "Списъци с контакти" и "Допълнителни полета в списък с контакти". След като внесете данните от таблицата, проверете дали кирилицата се вижда. Отново ви напомняме да не използвате excel, а google Drive или Libre Office, които имат добра подръжка на UTF-8, универсалната кодировка за многоезични символи, в това число и кирилица.

Шаблонът, който използваме се казва "Отзив за представяне в Robopartans" и такава е темата и на имейлите, които се изпращат след това с него. Съдържанието му е:

Здравейте,
Изпращаме Ви първи от два планирани отзива от преподавателя в групата по роботика.

[feedback,fallback=]

Ще се радваме и ние да получим отзив от вас, по имейл или на живо. 

С уважение, 
[teacher,fallback=]

Това, което трябва да редактирате преди да изпратите поредният отзив е текста "първи от два". Съобщението което е написал преподавателят влиза в средата на имейла, и подписът е от името на преподавателя.

Остава да съберете заедно списъка с получатели и шаблона. Създайте Кампания, изберете шаблона "Отзив за представяне в Robopartans", попълнете полето plain text в ляво с копие от текста на шаблона и забележете имейлите "From email" и "Reply to email", на който хората ще пишат техните впечатления.
На следващата стъпка изберете списъка с получатели.
Задайте ден и час на изпращане на имейла и сте готови.

Отзиви на родителите

Когато родител ви благодари и ви похвали, препратете към нас за да качим на сайта в секция отзиви на родителите.
Препратете отзива и по имейла и до самия преподавател, иначе те ще стоят в неизвестност.