Как да използваме Завършили/Незавършили групи Pro Preview

Тук ще бъде описано как да се използва функционалността за завършване на група.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

  • #1141
  • 01 Mar 2019

Видео:

  • Групите мога да се филтрират на Завършили, Незавършили или Всички. По подразбиране групите, които се показват са незавършилите. www.fllcasts.com/groups
  • При редактиране или създаване на група може да се избере дата End date, която е датата на завършване на групата. След тази дата групата ще 'завършена''
  • При редкатиране на групата може да се натисне бутонът 'Завърши група', той ще премести групата в завършени.
  • Когато дадена група е завършена, то бутонът 'Завърши група' не е видим.