За преподавателя - Решения на задачите, използващи претегляща плоча Pro Preview

Програма: отворете тук

To access the full video please subscribe to FLLCasts.com

Subscribe

  • #1104
  • 08 Feb 2019

За претеглящата плоча трябва да се обясни принципът, на които работи. Тя представлява една гума, която се спуска надолу под тежестта на даден предмет. Тази промяна във височината намаля разстоянието между плочата и сензора за цвят. Така вече се отразява различно количество светлина и се променя стойността, която засича сензорът. На практика сме си създали кантар.

Аларма

Оставете учениците да се позабавляват с алармата в началото. Важното е да използват тон и да променят времетраенето му. 

Задачи по блокче за изчакване:

Трябва първо да се покаже port view и да се намери стойността, която дава сензорът.

Програмирайте плочата да измерва яркостта в началото на програмата и да изчаква промяна на измереното число за да пуска аларматa.

Може да се разкаже и какво е калибриране. Използвайте wait compare блокче.

Програмирайте претеглящата плоча да чака за промяна от 2% и да задейства алармата.

Позабавлявайте се! Опитайте да откраднете телефона, без да задействате алармата или да изключвате програмата:
Когато се прекъсне кабелът на сензора за цвят, програмата получава стойност 0 от него. Това е доста голяма промяна, която бива отчетена от блокчето за изчакване на промяна и се задейства алармата.

Задачи за таен бутон: Задачата е разписана стъпка по стъпка в малките задачи.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.0 - Сигурност и охранителни системи
Course icon fllcasts
  • 47
  • 0:00
  • 206
Image for Занятие 2 - Претеглящи стойки за защита
Lesson icon fllcasts
  • 8
  • 5
  • 14
  • 3d_rotation 1