Въведение

Днес пристига самолет с много влиятелен политик от чужда държава. Проблемът е, че е паднала ниска мъгла и никой не е сигурен дали пистата за кацане е чиста. За това сега ще построим робот танк, който да почисти пистата и да може да се ориентира в гъстата мъгла.

Как може да се ориентира роботът в мъглата? Как може да се ориентира самолетът в мъглата?

content picture

За да може роботът да се ориентира в мъглата, има нужда от сензори. Понеже знаем, че в края на пистата ни има черна линия, е достатъчно да сложим един сензор за цвят, с който да я засечем и да пуснем робота напред до нея и след това да се върне при нас. По този начин ще знаем, че е избутал или смачкал всякакви неравности по пътя си.

Курсове и занятия включващи този Съдържание

Този Съдържание е използван в следните курсове и занятия.

Image for Ниво Г - "Военни Технологии" - Роботика с LEGO
Course icon fllcasts
  • 37
  • 6:37
  • 111
Image for Занятие 2 - Танк. Спиране на черна Линия
Lesson icon fllcasts
  • 1
  • 3
  • 6
  • 3d_rotation 1