Въведение

Днес е последното занятия от това ниво, затова ще построим голям катапулт. Той ще е прекалено голям за да се справим сами, но ако работим заедно ще успеем. Също така ще разгледаме нов вид механизъм и ще използваме част, която не сме ползвали до сега.

content picture

Курсове и занятия включващи този Съдържание

Този Съдържание е използван в следните курсове и занятия.

Image for Ниво Г - "Военни Технологии" - Роботика с LEGO
Course icon fllcasts
  • 39
  • 5:34
  • 76