Въведение

Днес е последното занятия от това ниво, затова ще построим голям катапулт. Той ще е прекалено голям за да се справим сами, но ако работим заедно ще успеем. Също така ще разгледаме нов вид механизъм и ще използваме част, която не сме ползвали до сега.

content picture