Въведение

Шпионинът разполага разбира се и със супер кола. За да се възползва максимално от нейните възможности, той трябва да е наясно с основни физични концепции. Днес ще построим робот, който нагледно ще ни покаже, какво е инерция.

content picture

Курсове и занятия включващи този Съдържание

Този Съдържание е използван в следните курсове и занятия.

Image for Ниво В - "Шпионски Игри" - Роботика с LEGO
Course icon fllcasts
  • 28
  • 7:30
  • 108
Image for Занятие 4 - Инерция
Lesson icon fllcasts
  • 2
  • 3
  • 3
  • 3d_rotation 1