Въведение

Това е последното занятие за това ниво и вместо да учим нещо ново, ще поиграем с роботите. Ще поиграем на стражари и апаши, и също така може да си направим влакче от следващи се роботи. Когато първият спре, и следващите спират на разстояние от него.

content picture

Курсове и занятия включващи този Съдържание

Този Съдържание е използван в следните курсове и занятия.

Image for Ниво Б - "Пътешествие в Космоса" - Роботика с LEGO
Course icon fllcasts
  • 62
  • 3:02
  • 114
Image for Занятие 7 - Игра на гоненица
  • 4
  • 3
  • 2
  • 3d_rotation 0