Въведение

Това е последното занятие за това ниво и вместо да учим нещо ново, ще поиграем с роботите. Ще поиграем на стражари и апаши, и също така може да си направим влакче от следващи се роботи. Когато първият спре, и следващите спират на разстояние от него.

content picture