Въведение

В това занятие конструираме робот риба.
Ходили ли сте за риба? Виждали ли сте жива риба? Къде?


Точно като рибите на картинката нашият робот живее в коралов риф. Понеже много други риби живеят в безопасност там, също като нашата, в кораловия риф не остава много храна. За това днес ще помогнем на нашия робот риба да претърси района около дома си и да си набави храна.

Курсове и занятия включващи този Съдържание

Този Съдържание е използван в следните курсове и занятия.

Image for Ниво Ж - "Роботи Животни" - Роботика с LEGO
Course icon fllcasts
  • 23
  • 0:00
  • 95
Image for Занятие 2 - Риба
  • 3
  • 4
  • 3
  • 3d_rotation 1