Да си поиграем на Индиана Джоунс

В следващата задача ще трябва да откраднем древно съкровище от стойката му. Единственият проблем е, че стаята е пълна с капани. Ако бъдем усетени, че взимаме статуетката, ще сме в голяма беда.

Как бихте могли да я откраднете?

Курсове и занятия включващи този Съдържание

Този Съдържание е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.0 - Сигурност и охранителни системи
Course icon fllcasts
 • 47
 • 0:00
 • 206
Image for Занятие 1 - Умни стойки за защита
Lesson icon fllcasts
 • 4
 • 7
 • 14
 • 3d_rotation 1
Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.0 - Сигурност и охранителни системи
Course icon fllcasts
 • 47
 • 0:00
 • 206
Image for Занятие 2 - Претеглящи стойки за защита
Lesson icon fllcasts
 • 8
 • 5
 • 14
 • 3d_rotation 1