Въведение

Представете си, че притежавате банка. В трезора на банката може да влизат максимално петима човека едновременно: банкерът, касиерката, охранителят, големият клиент и адвокатът му. От полицията се свързват с вас и ви казват, че има 6-ма банкови обирджии, които ограбват банките в района ви и че са харесали вашата банка. Не можете да наблюдавате трезора си всеки ден, но като млади инженери сте сигурни, че има решение на проблема.

Курсове и занятия включващи този Съдържание

Този Съдържание е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.0 - Сигурност и охранителни системи
Course icon fllcasts
  • 47
  • 0:00
  • 206
Image for Занятие 3 - Вратата на трезора
Lesson icon fllcasts
  • 7
  • 9
  • 10
  • 3d_rotation 1